株式会社プリス

Sàng rung, sàng rung lồng ấp

Kể từ khi bước vào ngành công nghiệp, chúng tôi đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty hàng đầu của Nhật Bản.

  Bằng cách tận dụng lợi thế của công nghệ tiên tiến của mình, chúng tôi đã ký hợp đồng và lắp đặt máy phát điện tại hầu hết các trường đại học, các viện nghiên cứu và các công ty tư nhân Nhật Bản, cũng như các tổ chức ở nước ngoài.

Đặc biệt, các sàng rung tốc độ lớn và tốc độ cao được coi là tốt nhất cho tính mạnh mẽ và ổn định vượt trội của chúng.

Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm các sản phẩm vi sinh và nuôi cấy tế bào, lưu trữ các tiểu cầu, các nghiên cứu độ tan và các phân tích nước rỉ. Công nghệ đường kính rung 70mm và chuyển động rung tốc độ cao cung cấp khả năng truyền oxy cao nhất sẵn có.

振とう機・振とう培養機2
振とう機・振とう培養機3
振とう機・振とう培養機4

Chế độ rung

往復式-PRAシリーズ

Chế độ đối ứng dòng PRA

回転式-PRBシリーズ

Chế độ quỹ đạo dòng PRB

試験管往復式-PRCシリーズ

Chế độ đối ứng ống thử nghiệm dòng PRC

マルチウェイ式-PRXYシリーズ

Chế độ đa chiều dòng PRXY

Chế độ lắc có thể được chuyển đổi giữa chuyển động ngược và quỹ đạo, và đường kính rung cũng có thể điều chỉnh được.

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

Dòng PRA

Công suất9-336 (tối đa) x bình thí nghiệm
Tốc độ rung 50~180rpm
Đường kính rung~70mm

Dòng PRB

Công suất9-336 (tối đa) x bình thí nghiệm
Tốc độ rung50~250rpm
Đường kính rung~70mm

Dòng PRC

Công suất50-1500 (tối đa)×φ18mm ống nghiệm
Tốc độ rung50~350rpm
Đường kính rung20mm
Giá đỡ ống thử nghiệm Loại giỏ (loại CK)
Loại cố định bảng điều khiển (loại H)

Dòng PRXY

Công suất9-162 (tối đa) x bình thí nghiệm
Tốc độ rungChế độ đối ứng 50~180, Chế độ quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~230
Đường kính rungChế độ đối ứng và quỹ đạo~70mm
ống thử nghiệm đối ứng 20mm
KiểuBình thí nghiệm 500ml Kiể soát nhiệt độRPM(rpm)Kích thước bên ngoài(mm)Công suấtChú ý
PRA12‐R12bìnhNhiệt tĩnh50~1801140x660x640AC100V 50/60HzXếp chồng lên nhao
PRA12‐O12bìnhMở 50~180840x500x590AC100V 50/60Hz
PRAu12‐R12bìnhNhiệt tĩnh nắp trên đỉnh50~180950x550x860AC100V 50/60Hz
PRA20‐R20bìnhNhiệt tĩnh50~1801270x760x640AC100V 50/60HzXếp chồng lên nhao
PRA20‐O20bìnhMở 50~180840x560x590AC100V 50/60Hz
PRAu20‐R20bìnhNhiệt tĩnh nắp trên đỉnh50~1801120x660x860AC100V 50/60Hz
PRA30‐R30bìnhNhiệt tĩnh50~1801390x950x640AC100V 50/60HzXếp chồng lên nhao
PRA30‐O30bìnhMở 50~180840x650x590AC100V 50/60Hz
PRAu30‐R30bìnhNhiệt tĩnh nắp trên đỉnh50~1801240x780x860AC100V 50/60Hz
PRA60‐R60bìnhNhiệt tĩnh50~1801220x840x1460AC200V 50/60Hz
PRA60‐O60bìnhMở 50~180900x700x1060AC100V 50/60Hz
PRA100‐R100bìnhNhiệt tĩnh50~1502050x770x1640AC200V 50/60Hz
PRA100‐O100bìnhMở 50~1501290x700x1060AC100V 50/60Hz
PRA144‐R144bìnhNhiệt tĩnh50~1502300x880x1640AC200V 50/60Hz
PRA144‐O144bìnhMở 50~1501590x850x1060AC200V 50/60Hz
PRA336‐R336bìnhNhiệt tĩnh50~1502450x1200x2000AC200V 50/60Hz
PRA336‐O336bìnhMở 50~1501940x1020x1400AC200V 50/60Hz
KiểuBình thí nghiệm 500mlKiể soát nhiệt độRPMKích thước bên ngoàiCông suấtChú ý
PRB12‐R12bìnhNhiệt tĩnh50~2301140x660x640AC100V 50/60HzXếp chồng lên nhao
PRB12‐O12bìnhMở50~230840x500x590AC100V 50/60Hz
PRBu12‐R12bìnhNhiệt tĩnh nắp trên đỉnh50~230950x550x860AC100V 50/60Hz
PRB20‐R20bìnhNhiệt tĩnh50~2301270x760x640AC100V 50/60HzXếp chồng lên nhao
PRB20‐O20bìnhMở50~230840x560x590AC100V 50/60Hz
PRBu20‐R20bìnhNhiệt tĩnh nắp trên đỉnh50~2301120x660x860AC100V 50/60Hz
PRB30‐R30bìnhNhiệt tĩnh50~2301390x950x640AC100V 50/60HzXếp chồng lên nhao
PRB30‐O30bìnhMở50~230840x700x590AC100V 50/60Hz
PRBu30‐R30bìnhNhiệt tĩnh nắp trên đỉnh50~2301240x780x860AC100V 50/60Hz
PRB50‐R50bìnhNhiệt tĩnh50~2301100x840x1460AC200V 50/60Hz
PRB50‐O50bìnhMở50~230700x700x1000AC100V 50/60Hz
PRB98‐R98bìnhNhiệt tĩnh50~2301680x1180x1510AC200V 50/60Hz
PRB98‐O98bìnhMở50~230880x880x1050AC200V 50/60Hz
PRB128‐R128bìnhNhiệt tĩnh50~2501800x1300x1510AC200V 50/60Hz
PRB128‐O128bìnhMở50~2501000x1000x1100AC200V 50/60Hz
PRB300‐R300bìnhNhiệt tĩnh50~2502040x1540x1810AC200V 50/60Hz
PRB300‐O300bìnhMở50~2501240x1240x1530AC200V 50/60Hz
KiểuBình thí nghiệmφ18mmKiể soát nhiệt độRPM(rpm)Kích thước bên ngoài(mm)Công suấtChú ý
PRC12‐R50bìnhNhiệt tĩnh50~3201140x660x640AC100V 50/60HzXếp chồng lên nhao
PRC12‐O50bìnhMở50~320840x500x590AC100V 50/60Hz
PRC20‐R100bìnhNhiệt tĩnh50~3201270x760x640AC100V 50/60HzXếp chồng lên nhao
PRC20‐O100bìnhMở50~320840x560x590AC100V 50/60Hz
PRC30‐R100bìnhNhiệt tĩnh50~3201390x950x640AC100V 50/60HzXếp chồng lên nhao
PRC30‐O100bìnhMở50~320840x650x590AC100V 50/60Hz
PRC200‐R200bìnhNhiệt tĩnh50~3201150x660x1370AC100V 50/60Hz
PRC200‐O200bìnhMở50~320840x600x1150AC100V 50/60Hz
PRC400‐R400bìnhNhiệt tĩnh50~3501590x820x1450AC200V 50/60Hz
PRC400‐O400bìnhMở50~350910x600x1100AC100V 50/60Hz
PRC800‐R800bìnhNhiệt tĩnh50~3502100x820x1450AC200V 50/60Hz
PRC800‐O800bìnhMở50~3501340x700x1100AC200V 50/60Hz
PRC1000‐R1000bìnhNhiệt tĩnh50~3501970x700x1750AC200V 50/60HzChỉ có loại H có sẵn
PRC1000‐O1000bìnhMở50~3501200x700x1430AC200V 50/60HzChỉ có loại H có sẵn
PRC2000‐R2000bìnhNhiệt tĩnh50~3502400x700x2000AC200V 50/60HzChỉ có loại H có sẵn
PRC2000‐O2000bìnhMở50~3502000x700x1800AC200V 50/60HzChỉ có loại H có sẵn
KiểuBình thí nghiệm 500mlKiể soát nhiệt độRPM(rpm)Kích thước bên ngoàimm)Công suấtChú ý
PRXY12‐R12bìnhNhiệt tĩnhĐối ứng 50~180, quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~320
1140x660x640AC100V 50/60HzXếp chồng lên nhao
PRXY12‐O12bìnhMởĐối ứng 50~180, quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~320
840x500x590AC100V 50/60Hz
PRXYu12‐R12bìnhNhiệt tĩnh nắp trên đỉnhĐối ứng 50~180, quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~320
1000x600x860AC100V 50/60Hz
PRXY20‐R20bìnhNhiệt tĩnhĐối ứng 50~180, quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~320
1270x760x640AC100V 50/60HzXếp chồng lên nhao
PRXY20‐O20bìnhMởĐối ứng 50~180, quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~320
840x560x590AC100V 50/60Hz
PRXYu20‐R20bìnhNhiệt tĩnh nắp trên đỉnhĐối ứng 50~180, quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~320
1170x700x640AC100V 50/60Hz
PRXY30‐R30bìnhNhiệt tĩnhĐối ứng 50~180, quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~320
1390x950x860AC100V 50/60HzXếp chồng lên nhao
PRXY30‐O30bìnhMởĐối ứng 50~180, quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~320
840x650x590AC100V 50/60Hz
PRXYu30‐R30bìnhNhiệt tĩnhĐối ứng 50~180, quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~320
1300x820x860AC100V 50/60Hz
PRXY50‐R50bìnhNhiệt tĩnhĐối ứng 50~180, quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~320
1200x800x1700AC200V 50/60Hz
PRXY50‐O50bìnhMởĐối ứng 50~180, quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~320
700x700x1000AC100V 50/60Hz
PRXY98‐R98bìnhNhiệt tĩnhĐối ứng 50~180, quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~320
1680x1180x1510AC200V 50/60Hz
PRXY98‐O98bìnhMởĐối ứng 50~180, quỹ đạo 50~230
ống thử nghiệm đối ứng 50~320
880x880x1050AC100V 50/60Hz

Sàng rung phân tích nước rò rỉ cho nước thải công nghiệp

Sàng rung phân tích nước rò rỉ cho chất thải công nghiệp

産業廃棄物-溶出振とう機
Công suất
9×3L bình
Tốc độ rung
50~220rpm
Đường kính rung
45mm

Sàng rung phân tích nước rò rỉ cho mẫu đất (loại nhiệt tĩnh)

土壌試料-抽出振とう機
Công suất
200×PE 100ml bình (50 bottles×4 giai đoạn)
Tốc độ rung
50~200rpm
Đường kính rung
45mm

Sàng rung phân tích nước rò rỉ cho mẫu đất

土壌汚染用-溶出振とう機
Công suất
16×PE 1L bình Erlenmeyer, or 9×PE 2L bình Erlenmeyer
Tốc độ rung
50~220rpm
Đường kính rung
45mm

Kiể soát nhiệt độ

雰囲気温度-20℃~80℃

Nhiệt tĩnh

Nhiệt độ hoạt động rộng, từ 20 ° C đến dưới 80 ° C (tối thiểu 4 ° C).
* Nhiệt độ môi trường: 10-35 ° C

Open

Mở

Chỉ chức năng rung. Đối với các công tác lắp đặt trong phòng kiểm soát nhiệt độ.

Loại nhiệt tĩnh – thông số kỹ thuật cơ bản

Kiể soát nhiệt độ
Điều khiển PID, loại SSR
Bộ kiểm soát nhiệt, cảm biến nhiệt PT-100
Quạt lưu thông
Kiểm soát an toàn
Chỉ chức năng rung. Đối với các công tác lắp đặt trong phòng kiểm soát nhiệt độ.
Cảnh báo
Màn hình hiển thị cảnh báo bảng điều khiển (quá nhiệt độ, quạt bất thường, tủ lạnh bất thường, bất thường đai hình chữ V), còi báo động

Xếp chồng lên nhau

スタック

Các mô hình nhiệt độ tiêu chuẩn của chúng tôi với công suất từ 9 đến 30 bình thí nghiệm có thể được lựa chọn là thiết kế xếp chồng lên nhau (chồng xếp tối đa ba giai đoạn). Hệ thống này cung cấp công suất lớn trong một dấu chân nhỏ.

Phụ tùng

Một loạt các tùy chọn có thể được lựa chọn để cài đặt trên nền phổ quát của chúng tôi.

Giá đỡ dải lò xo

SB型

Nhiều loại bình, ống, kẹp, và chip có thể được đặt và ổn định với các dải lò xo.

Bảng điều khiển

AP型

Tay đỡ và kẹp cho các yêu cầu đính kèm đặc biệt.

Giá đỡ ống thử nghiệm

CK型

Công suất từ 50 đến 100 ống có thể được gắn vào giá đỡ, và ổn định bằng các dải lò xo. Góc của giá đỡ được điều chỉnh.

Tùy chỉnh

Chúng tôi luôn hoan nghênh các yêu cầu đặc biệt của bạn, như các hệ thống giám sát khác nhau, đốt trong bình, chiếu sáng quang hợp, chiếu sáng UV, ghi dữ liệu, điều khiển máy tính từ xa và thiết kế điều khiển đặc biệt cho hỗn hợp phức tạp hơn.

振とう機カスタマイズ1
振とう機カスタマイズ2
振とう機カスタマイズ3

Gửi yêu cầu thông tin bằng biểu mẫu liên hệ

PRECI coi trọng quyền riêng tư của bạn. Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được giữ theo đúng Chính sách Bảo mật của chúng tôi

Công ty*
Phòng/ban
Tên*
Mã bưu điện
*
Địa chỉ*
SĐT
Số Fax
Địa chỉ email *
Nhập lại địa chỉ email *
Sản phẩm
Yêu cầu

I have read and agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.