株式会社プリス

Chính sách môi trường

Chính sách môi trường

Triết lý môi trường

PRECI nhận thức được rằng bảo tồn môi trường toàn cầu là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các thực thể kinh doanh. Nhận thức được trách nhiệm xã hội, chúng tôi tiến hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến bảo tồn môi trường toàn cầu.

Chính sách môi trường

Như đã nêu trong triết lý của công ty chúng tôi, chúng tôi hiểu rằng hoạt động kinh doanh của chúng tôi là “Tạo cảm hứng và nhận ra giá trị thực sự làm cho mọi người hạnh phúc, và biến nó thành hiện thực”. Bằng cách thúc đẩy điều đó, chúng ta tạo ra những giá trị phong phú và góp phần vào sự tiến bộ của trái đất, con người và xã hội.

Hệ thống quản lý môi trường

Bằng cách xây dựng một hệ thống quản lý môi trường, chúng tôi thúc đẩy bảo tồn môi trường toàn cầu và phấn đấu để thực hiện những cải tiến liên tục.

Giảm tải môi trường

Trong suốt quá trình kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi thúc đẩy và thực hiện các hoạt động tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi cũng nỗ lực để sử dụng các nguồn năng lượng tái chế càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, chúng tôi đảm bảo để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường cũng như thúc đẩy tái chế và giảm chất thải. Để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, chúng tôi cố gắng tái sử dụng và tái chế vật liệu, mua vật liệu tái chế và sử dụng các vật liệu có thể tái chế.

Thực hiện liên tục việc bảo tồn môi trường

Các hoạt động Để thực hiện các chính sách được mô tả, chúng tôi thiết lập các mục tiêu và mục tiêu về môi trường, xem xét chúng theo định kỳ, và sửa đổi chúng nếu cần.

Tuân thủ quy định môi trường

Chúng tôi tuân thủ các quy định về môi trường, luật và các hạn chế, thỏa thuận và yêu cầu khác.

Hoạt động nhận thức nội bộ

Thông qua việc giáo dục nhân viên và các hoạt động xuất bản nội bộ, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả nhân viên hiểu và thúc đẩy các chính sách môi trường.

Công bố bên ngoài

Không chỉ làm cho tất cả nhân viên hiểu và khuyến khích các chính sách môi trường, các chính sách được công bố cho công chúng để đảm bảo rằng họ đã đạt được.

CSR

PRECI thực hiện các hoạt động kinh doanh dựa trên quản lý CSR như một trong những trụ cột trong quản lý kinh doanh. Các sáng kiến sau đây đang được thực hiện để tích hợp chủ động quản lý CSR, bao gồm các công ty thành viên, như là một phần không thể tách rời của hoạt động hàng ngày đồng thời nâng cao nhận thức của nhân viên.

Quản trị doanh nghiệp

Xây dựng các hệ thống quản lý nội bộ bao gồm các công ty trong tập đoàn.

Thiết lập cơ cấu tuân thủ quy định

Thực hiện giáo dục toàn công ty (trong các lĩnh vực tuân thủ của công ty, bảo vệ đào tạo bảo mật …).

Biện pháp bảo mật thông tin

Xây dựng hệ thống tích hợp thông tin kinh doanh, mở rộng cho các công ty thành viên.

Quan hệ công chúng

Cung cấp thông tin công ty dễ tiếp cận hơn thông qua trang web và các sáng kiến cải tiến tất cả các tài liệu in như danh mục sản phẩm.

An toàn cho nhân viên

Ưu tiên an toàn và hạnh phúc của nhân viên cho tất cả các hoạt động.

Đạt hiệu quả công việc tốt/cân bằng cuộc sống

Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Thúc đẩy nỗ lực đóng góp cho cộng đồng địa phương.

Gửi yêu cầu thông tin bằng biểu mẫu liên hệ

PRECI coi trọng quyền riêng tư của bạn. Tất cả thông tin bạn cung cấp sẽ được giữ theo đúng Chính sách Bảo mật của chúng tôi

Công ty*
Phòng/ban
Tên*
Mã bưu điện
*
Địa chỉ*
SĐT
Số Fax
Địa chỉ email *
Nhập lại địa chỉ email *
Sản phẩm
Yêu cầu

I have read and agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.